Värna om östersjötorsken!

För en dryg vecka sen kom tidningen ”Rädda Östersjön” ut som annonsbilaga i Svenska Dagbladet, utgiven av Hållbart samhälle (Mediaplanet) i samarbete med BalticSea2020. Conrad Stralka, verksamhetschef på BalticSea2020, har skrivit ledaren ”Östersjön, en framgångssaga?”.

Rädda östersjötorsken – förespråkar bottentrålförbud

”Glädjande nog ser vi att åtgärder sätts in inom jordbruk, reningsverk förbättras och lagstiftning mot miljögifter har införts. Men den stora torsken – Östersjöns viktigaste rovfisk – håller på att försvinna rakt framför ögonen på några av världens mest progressiva miljönationer.
Historiskt har vi kunnat fiska ca 200 000 ton torsk varje år i Östersjön, idag kan yrkesfiskarna knappt fånga 20 000 ton. Forskarna ser flera orsaker till att torskbeståndet i Östersjön sjunkit snabbt, men ingen enskild faktor har påverkat torsken så mycket som det moderna bottentrålfisket.
I ledaren kan du läsa mer om varför stiftelsen BalticSea2020 förespråkar ett bottentrålförbud som ett första steg för att rädda torsken i Östersjön.”

Läs artikeln ”Östersjön, en framgångssaga?” i sin helhet här!

Skriv gärna på uppropet Rädda östersjötorsken!

Rädda Östersjötorsken, BatlicSea2020

Om du håller med om ovanstående skriv gärna på uppropet som nu bland annat sprids i sociala medier via RÄDDA ÖSTERSJÖTORSKEN. På samma sida kan du också fördjupa dig i olika faktorer som påverkar östersjötorsken.

Källa: BalticSea2020
Vinjettfoto: Maja Kristin Nylander, HaV