Förra året undersökte Länsstyrelsen ett tjugotal vikar längs Västerbottens kust, bland annat med hjälp av drönare och dykning. Nu ska tio nya havsvikar undersökas för att samla kunskap om hur de fungerar som ”barnkammare” för fisk.

​Projektet Kvarken Flada samlade förra året data om mängden rom, nyckläkta fiskyngel, undervattensvegetation, insekter och fladdermöss i grunda havsvikar, så kallade flador och glosjöar. Eftersom miljöerna ger skydd, näring och värms upp snabbt på våren har de en stor betydelse för den biologiska mångfalden och förökning av fisk. I år kommer samma karteringar att göras i tio nya flador.

– Målet är att hitta svaret på varför en del områden är särskilt viktiga för produktion av fiskyngel. Den kunskapen är viktig för att kunna säkra en långsiktig fiskproduktion, säger Anniina Saarinen, projektkoordinator för Kvarken Flada projektet på Länsstyrelsen Västerbotten.

Storspiggens påverkan på abborrynglen undersöks

Nytt för i år är att projektet även ska undersöka hur storspiggen påverkar och fiskyngel.

– Vi vet från tidigare studier att storspiggen kan ha negativ påverkan på nykläckta abborryngel. En flada kan producera mycket yngel, som sedan blir uppätna direkt av storspiggen. I år vill vi undersöka på vilka platser som storspiggen kan utgöra ett hot, säger Johnny Berglund, marinbiolog på Länsstyrelsen Västerbotten.

Foto: Kvarken Flada

Läs hela notisen

Läs mer om Kvarken Flada

Källa: Länsstyrelsen i Västerbottens län