För Tobias Sjödéns del började problemen redan 2007 då Transportstyrelsen uppmanade honom att fartygsregistrera den pråm som han använder vid sina bryggarbeten. Om alla turer kring Tobias pråm har bland annat Tidningen Skärgården rapporterat vid flera tillfällen. För att registrera pråmen krävdes att Tobias Sjödén kunde visa papper på pråmens samtliga ägare genom tiderna samt ett byggcertifikat. För Tobias var det omöjligt att få fram handlingarna då den förre ägaren är död och varvet i Finland, där pråmen byggdes 1964, är nedlagt. Utan handlingarna nekade Transportstyrelsen Sjödén att registrera pråmen. Samtidigt krävde myndigheten att han skulle göra det.

Bordad av Kustbevakningen

I augusti 2013 bordade Kustbevakningen Tobias pråm. Eftersom den inte var registrerad belades den med omedelbart nyttjandeförbud och Sjödén polisanmäldes. Tobias åtalades för brott mot fartygssäkerhetslagen men tingsrätten ansåg att det är oklart om en pråm kan betraktas som ett fartyg och friade honom. Åklagaren förde ärendet vidare till hovrätten som gav Sjödén rätt och slog fast att en pråm inte är ett fartyg, rapporterar Skärgården vidare.

Rätt till skadestånd

Tobias Sjödén vände sig efter dessa domar till JK, via sin advokat, och begärde ersättning av staten för den tid hans pråm var belagd med nyttjandeförbud. När JK sade nej stämde Sjödén myndigheten och i sin dom den 20 oktober slog tingsrätten fast att staten ska betala skadestånd till Sjödéns företag. Det är den domen som JK nu överklagar till hovrätten.

Källa: Tidningen Skärgården

Även Robert Aschberg har flera gånger skrivit om samma ärende i i sin kolumn i Aftonbladet.
Senaste kolumnen här!