Forskare på KTH har i en ny rapport studerat 23 städers vattenburna kollektivtrafik. 

Stockholm har goda förutsättningar för att använda vattenvägarna för kollektivtrafik. Det menar Karl Garme, en av forskarna bakom rapporten som studerat likheter och skillnader mellan kollektivtrafik på vattnet i 23 städer över hela världen.

– Vi tyckte det var angeläget att se hur det ser ut på andra ställen och få en överblick vad som händer och hur Stockholm ligger till i förhållande.

Och Stockholm står sig bra, visar det sig.

– Inte minst för tvärförbindelser på olika sätt. Ofta tänker man att man ska in till Nybrokajen från olika håll, men man kan även tänka i termer av tvärkopplingar som inte har ett naturligt flöde och knyta ihop ställen som till exempel Åkersberga med Bogesundslandet eller liknande.

En utmaning är att det ännu inte finns några tydliga gemensamma begrepp kring pendelbåtar på samma sätt som traditionell kollektivtrafik.

– Ska man som kommun tillhandahålla kollektivtrafik så vet du vilka verktyg du har när det gäller till exempel spårväg och buss. Men om man vill använda vattnet blir det lite väl mycket utanför boxen. Därför har vi försökt komma fram till vad en modern pendelbåt är, och då förstås se hur det ser ut på andra platser.

Foto: skargarden.se

Läs hela notisen

Källa: skargarden.se