Projektet GreenPilot har haft slutkonferens. Målet med projektet var att visa att införandet av metanol som bränsle för mindre fartyg kan förbättra konkurrenskraften och minska miljöpåverkan.

För cirka två år sedan påbörjades arbetet med att konvertera en av Sjöfartsverkets lotsbåtar till metanoldrift för att visa hur en metanolomvandling kan utföras i praktiken och för att visa de utsläppsminskningar som kan uppnås.

Under projektet har båtens maskin konverterats, dessutom har två metanoltankar och ett nytt bränslesystem installerats ombord. En rad olika tester har genomförts och förbränningsmetoder har utvärderats för att verifiera prestanda avseende drift och utsläpp. Resultaten har varit positiva och maskinen har presterat motsvarande en dieselmaskin.

GreenPilot-projektet initierades av Sjöfartsverket och just nu är Sjöfartsverket inne i en fas där de försöker forma en vision för sin framtida miljöpåverkan.

– Vi är inne i fas där vi ska definiera vad vi vill och vilka vägar vi ska ta. GreenPilot-projektet har varit en del av det arbetet, säger Anders Nordin, affärsområdeschef Transport och Farledsservice på Sjöfartsverket.

Projektpartner inkluderar; Svenskt Marintekniskt Forum – SMTF (projektledning), ScandiNaos (teknisk projektledning), SSPA, Sjöfartsverket och Trafikverket.

Källa: sjöfartsverket

Hela artikeln här

Foto: Sjöfartsverket