26-29/10 hölls möte på Möja, i Stockholms skärgård, för representanter och arbetsgrupper i Skärgårdarnas Riksförbund. Det direktrapporterades en del här på Bryggan och nu har även papperstidningen Skärgården kommit ut med en stor artikel om mötet. 

Efter väl genomfört möte väntar skärgårdsbor från hela landet på båten från Möja. Foto: Olle Nygren

Så här skriver Skärgården:

Strandskyddet, bränsleskatten, förmånsbeskattning av båtar och bredbandsutveckling var några av de heta frågorna på Skärgårdarnas Riksförbunds (SRF) representantskapsmöte i helgen, där politikerna ställdes mot väggen.

Det var god uppslutning från i stort sett hela kuststräckan från Umeå till Bohuslän när höstens representantskapsmöte för SRF gick av stapeln på Möja i helgen.

Lördagsförmiddagen var avsatt för frågestund och diskussion med inbjudna politiker kring de för närvarande mest tryckande skärgårdspolitiska ämnena. Inledde gjorde riksdagsledamot Åsa Westlund (S), som berättade om regeringens satsningar på skärgården med fokus på den parlamentariska landsbygdskommittén som nu är i mål. 750 miljoner kronor är avsatta i budgetpropositionen för 2018 för den. Däribland med satsningar på gröna jobb, utbildning och olika sorters driftsstöd.

Medskicken till politikerna under frågestunden kom till stor del att handla om strandskyddet, som flera menar lägger en våt filt över skärgårdssamhällena i sin nuvarande utformning.

– Man ska ha möjlighet att bygga och utveckla mer där trycket inte är så stort, men där det är trångt idag måste vi vara hårdare, sa Åsa Westlund om Socialdemokraternas hållning i frågan.

Per Åsling (C), riksdagsledamot och skatteutskottets ordförande, menade att strandskyddet behöver revideras och anpassas till de faktiska förutsättningarna i olika fall. Dessutom behöver det i större utsträckning bli en kommunal angelägenhet.

Moderaterna, som företräddes av Harry Bouveng, vill gå ännu längre i frågan. Det nuvarande regelverket bör avvecklas, menar man, och ersättas med ett generellt strandskydd på 50 meter, i undantagsfall 100 meter. Man vill också att länsstyrelsens rätt till överprövning ska försvinna och att endast särskilda fall ska kunna överklagas till förvaltningsdomstolen.

– Strandskyddet så som det fungerar idag i Stockholms skärgård är absurt om man samtidigt vill ha utveckling och generationsväxling, sa Harry Bouveng.

Källa: Tidningen Skärgården

 

Läs hela artikeln och se bilder här