Foto: ESA / ATG Medialab

Storskaliga miljöproblem kräver nya övervakningsmetoder. Copernicus är ett stort EU-program som med satelliter, modeller och mätinstrument samlar in enorma mängder öppna data om miljö och klimat.

Dessa data kan du fritt använda för att utveckla analyser eller tjänster. Satellitdata från Copernicus samlas in regelbundet och över lång tid för dig som vill göra egna analyser eller skapa egna produkter. Du kan ladda ned satellitdata från Rymdstyrelsens portal Swea.

Copernicus erbjuder även färdiga produkter för olika användare. I nedanstående exempel visar vi på några av de tillgängliga kartskikt från Copernicus som kan vara av intresse för arbetet med hav och vatten.

Läs hela notisen

Se exempel på havsdata från Copernicus

Källa: HaV