Regeringen beslutade i dag att utse Ove Eriksson till tillförordnad generaldirektör och chef för Sjöfartsverket. Då nuvarande generaldirektör Ann-Catrine Zetterdahls förordnande löper ut den sista april tillträder Ove Eriksson sin befattning den 1 maj 2017.

Ove Eriksson
Foto: Sjöfartsverket

Ove Eriksson förordnande löper till dess att en ny generaldirektör utsetts av regeringen. Ove Eriksson är i dag avdelningsdirektör för affärsavdelningen. Tills vidare kommer Kerstin Hansdotter som är ställföreträdande för Ove att ansvara för de arbetsuppgifter som ingår i arbetet som avdelningsdirektör för affärsavdelningen.

– Jag är mycket glad och hedrad att regeringen ger mig detta förtroende. Jag skall  göra mitt yttersta för att föra Sjöfartsverkets viktiga strategiska inriktningar vidare tillsammans med alla kompetenta medarbetare som finns i vår organisation, säger Ove Eriksson.

Källa: sjöfartsverket