Bottensediment utanför Gotland har ett stort överskott av fosfor. Nu kartlägger Sveriges geologiska undersökning, SGU, mängden fosfor och utbredningen av döda havsbottnar runt Gotland.

Med hjälp av SGU:s fartyg Ocean Surveyor kartläggs de döda havsbottnarna runt Gotland. Kunskapen som SGU inhämtar ska ligga till grund för framtida åtgärder mot övergödningen.

– Det är den här typen av underlag som behövs för att fatta de politiska besluten, säger Lovisa Zillén Snowball, enhetschef vid SGU.

Det är även den så kallade internbelastningen som ska utredas. I takt med att bottnarna blir syrefria frigörs fosfor från bottensedimentet. Det gynnar algblomningen som i sin tur förbrukar syre.

– Internbelastningen är en ond cirkel, säger Lovisa Zillén Snowball.

Källa: SVT Uppsala, se film HÄR

Vinjettbild: Algblomning
Foto: Havet.nu