Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har under måndagen deltagit i ett möte med EU:s jordbruks- och fiskeministrar i Luxemburg där det har beslutats om fiskemöjligheterna i Östersjön under 2018. Efter långa förhandlingar stod det klart att en balanserad kompromiss kunde nås.

– För att vi ska kunna fiska och äta fisk även i framtiden krävs det att Östersjöns bestånd är livskraftiga. Sverige arbetar alltid för ett långsiktigt hållbart fiske för alla arter i alla havsområden, men det är klart att Östersjön ligger mig varmt om hjärtat.

– Vad gäller utfallet för både torsk och lax är jag nöjd med resultatet som jag anser är i linje med vår målsättning. Det gynnar vår fiskenäring, våra kustsamhällen och förser både oss och framtida generationer med hälsosamma livsmedel.

– Tyvärr kom vi inte i mål med ålen, men jag kommer självklart fortsätta att göra vad jag kan för att vi även fortsättningsvis har ål i våra hav, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Bild: Sven-Erik Bucht på besök i Runmarö Mat tidigare i år. Från ministerns egen Facebokksida

 

Källa: Regeringen

Läs hela pressmeddelandet här