Uppvärmning, försurning, övergödning och syrefria bottnar är några av alla de förändringar som pågår eller förväntas i världens oceaner. Nu lanserar ett internationellt forskarteam Östersjöregionen som en modell för att förutse och få bukt med kommande förändringar i världshavens kustområden.

 Vid första anblicken kan Östersjöregionen verka ointressant för havsforskare som fokuserar på världshaven. Östersjön är relativt grund, har låg salthalt jämfört med oceanerna och en smal förbindelse med Nordatlanten. Men antagandet kan inte vara mer felaktigt, hävdar 26 forskare från sju länder i en artikel i tidskriften Science Advances.Helén Andersson, nu chef för SMHIs forskningsavdelning, är en av åtta svenska medförfattare i studien.

– Utvecklingen i Östersjön kan hjälpa oss att förutse kommande globala förändringar. Östersjöns bräckta vatten och speciella förutsättningar som innanhav har gjort att många förändringar har koncentrerats och skett i snabbare takt än vad de skulle gjort om havet haft andra förutsättningar och inte varit ett innanhav. I den här studien har vi sett att denna kunskap kan komma väl till användning i arbetet med andra kustområden i våra världshav, säger Helén Andersson.

Enligt forskarteamet kan Östersjön fungera som ett slags tidsmaskin, som hjälper havsforskare att bättre förutse kommande globala förändringar. Innanhavets lilla vattenvolym och det långsamma vattenutbytet med Nordatlanten gör att effekter förstärks och många processer och interaktioner sker med en högre hastighet än i andra hav.

Vid första anblicken kan Östersjöregionen verka ointressant för havsforskare som fokuserar på världshaven. Östersjön är relativt grund, har låg salthalt jämfört med oceanerna och en smal förbindelse med Nordatlanten. Men antagandet kan inte vara mer felaktigt, hävdar 26 forskare från sju länder i en artikel i tidskriften Science Advances.

Helén Andersson, nu chef för SMHIs forskningsavdelning, är en av åtta svenska medförfattare i studien.

– Utvecklingen i Östersjön kan hjälpa oss att förutse kommande globala förändringar. Östersjöns bräckta vatten och speciella förutsättningar som innanhav har gjort att många förändringar har koncentrerats och skett i snabbare takt än vad de skulle gjort om havet haft andra förutsättningar och inte varit ett innanhav. I den här studien har vi sett att denna kunskap kan komma väl till användning i arbetet med andra kustområden i våra världshav, säger Helén Andersson.

Enligt forskarteamet kan Östersjön fungera som ett slags tidsmaskin, som hjälper havsforskare att bättre förutse kommande globala förändringar. Innanhavets lilla vattenvolym och det långsamma vattenutbytet med Nordatlanten gör att effekter förstärks och många processer och interaktioner sker med en högre hastighet än i andra hav.

Stenar vid havskust
Uppvärmning, försurning, övergödning och syrefria bottnar är några av alla de förändringar som pågår eller förväntas i världens oceaner. Nu lanserar ett internationellt forskarteam Östersjöregionen som en modell för att förutse och få bukt med kommande förändringar i världshavens kustområden. Foto Kerstin Johannesson, Göteborgs universitet

Hårt tryck på Östersjöregionen

Världshaven har värmts upp med ungefär 0.5°C under de senaste 30 åren medan Östersjöns havsvatten värmts upp med hela 1.5°C. Andra förändringar som observerats under samma tid är den tiofaldigt större utbredningen av syrefria bottnar i de djupa delarna av Östersjön jämför med havet globalt.

– Likaså kan vi notera försurningen i Östersjön genom de lägre pH-värdena, vilka regelbundet sjunker till nivåer som förväntas i de stora oceanerna först under nästa sekel, säger Kerstin Johannesson, professor och marin forskare vid Göteborgs universitet och en av författarna bakom studien.

De extrema värdena i Östersjön är bland annat en följd av att nio länder gränsar direkt till havet. Samtliga är högt industrialiserade och tätt befolkade i kustområdena. Även intensivt jordbruk och högt fisketryck påverkar.

Källa: SMHI

Bild: Många hot mot Östersjön. Foto: Stoppa Horstensleden

Läs hela artikeln här