Forskare från Stockholms universitet ser tecken

Östersjön är på väg att bli ett friskare innerhav – det menar forskare från Stockholms universitet som sett tecken på att utsläppen av kväve och fosfor minskar. TV4 bordar Östersjöcentrums Electra af Askö för ett reportage.

Se hela TV4 inslaget på 2 minuter (ett kort reklaminslag före klippet): Därför är Östersjön på väg att tillfriskna

Vinjettbilden: R/V Electra af Askö. Foto: Askölaboratoriet