Östersjön, utsikt från Bullerö.
Foto: Nilla Söderqvist

Pressmeddelande från Briggen Tre Kronor:
KTH och Baltic Works Commission hälsar dig välkommen till en dag med information om hur Östersjöns övergödning och miljöutmaningar bör mötas med en förnyad åtgärdspolicy för att klara miljökvalitetsmål och generationsmålet. Konferensen riktar sig till politiker, forskare, intresseorganisationer, civilsamhället, näringslivet och andra intressenter som brinner för att Östersjön kan återfå sin status till nästa generation.

Datum och tid: 18 januari kl 08.00 – 16.00
Plats: Stockholm City Conference Centre

Mer info om konferensen och anmälan här!