Den 6 november samlas forskare och beslutsfattare från Östersjöländerna till en konferens i Köpenhamn om läget i Östersjön. Konferensen arrangeras av Östersjöprogrammet BONUS tillsammans med HELCOM (Helsingforskonventionen). Temat är hur forskning och innovationer kan samverka med politiken för att skapa en hållbar utveckling.

Östersjöprogrammet BONUS (Science for a better future of the Baltic Sea region) är ett internationellt forskningsprogram som fokuserar på Östersjöns miljö och samhällsutveckling. Många svenska forskare deltar i de pågående samarbetsprojekten som handlar om allt från övervakning till konkret utveckling av metoder till för exempel att minska förorening av miljögifter och för sjöfartsplanering.

– Projekten har bidragit med viktig kunskap för att skapa en bättre miljö och ett hållbart nyttjande av de marina resurserna. Sverige medverkar genom finansiering av relevanta projekt som ingår i den gemensamma strategin för forskning och innovationer, säger Anna Jöborn, avdelningschef för kunskapsavdelningen på Havs- och vattenmyndigheten.

Viktigt med fortsatt samarbete

Östersjöprogrammet BONUS samarbetar med HELCOM, som är en regional miljökonvention för Östersjöområdet, inklusive Kattegatt. Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen, Sverige, Tyskland, Ryssland och EU är med i BONUS-programmet. HELCOM har beslutat om en aktionsplan för Östersjön (Baltic Sea Action Plan) med syfte att återställa god ekologisk status i Östersjön till 2021.

Havet kan se rent ut, men det finns mycket under ytan. Foto: Camilla Strandman

Läs hela notisen

Källa: HaV