Nu händer det mycket i Öregrunds gästhamn!

Dagens 37 platser ska på sikt växa med ytterligare 32 nya platser och ett stort arbete pågår just nu med att miljöcertifiera hamnen. Redan i sommar förväntas servicehusets tak byggas ut med solceller med målet att hamnen sommartid ska vara självförsörjande på el.

Tillsammans med tre andra gästhamnar i Stockholms län ingår Öregrunds hamn i ett EU-projekt som syftar till att förbättra standarden i Östersjöns småbåtshamnar. Detta märks tydligt i hamnen där en rad förändringar just nu genomförs.

Sverige är ett av världens mest fritidsbåttäta länder och statistik visar att båtanvändningen stadigt ökar. Många besökare kommer varje sommar till Öregrund med båt och gästhamnen är ofta fullbelagd. Tack vare det pågående projektet pågår just nu flera förändringar i gästhamnen.

Källa: Östhammars kommun. Läs mer om projektet här!

Öregrund är populärt, inte minst bland fritidsbåtsturister.Bild: Östhammars kommun