Kollektivtrafiken på vatten i Stockholms skärgård har varit omskriven här på Bryggan en massa gånger under senare år. Det har i många fall handlat om den stora och komplicerade upphandlingsprocess som aldrig verkar ta slut. Landstingets trafikpolitiker beslutar att anta vissa utförare av trafiken, de som inte vinner överklagar eller så havererar upphandlingen på grund av att upphandlat företag av olika interna skäl inte förmår leva upp till sina åtaganden. Nu är det snart dags igen för ännu en upphandlingsomgång, för att förhoppningsvis få ordning och reda och långsiktiga avtal.

Så här skriver tidningen Skärgården om hur politikerna i Stockholms läns landsting nu hoppas att det äntligen ska bli ett bra resultat:

Enklare för mindre redare att konkurrera om trafiken och tydligare förfrågningsunderlag.

Alliansen i landstinget har tänkt om inför den kommande upphandlingen av sjötrafiken i mellanskärgården.

Det är viktigt att det blir en bra upphandling den här gången, säger Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd.

– Vi fick bakläxa att göra om trafikupphandlingen för mellanskärgården men vi har inte nöjt oss med att bara göra om den utan vi vill göra ett nytag så att sjötrafiken också kan bli mer hållbar över tid och mer kostnadseffektiv.

Den stora nyheten i det nya upplägget är att trafikområdet blir uppdelat i ett större och tre mindre områden.

– Med erfarenhet från de tidigare upphandlingarna ser vi att det funnits en risk att endast större anbudsgivare har möjlighet att konkurrera om tilldelningen av trafiken. Men

med den här uppdelningen har även mindre rederier en chans att vara med i upphandlingen, säger Kristoffer Tamsons.

– För passagerarna innebär det här däremot inte någon nämnvärd förändring. Sjötrafiken kommer att fungera precis som vanligt, säger Gustav Hemming (C), skärgårdslandstingsråd.

Det kommer också att ställas hårdare krav på anbudsgivarna. I det avtal som skrivs mellan landstinget och den vinnande anbudsgivaren ska det framgå att landstinget ska ha rätten att utöka trafiken med upp till 3 000 gångtimmar vid behov.

Den nya uppdelningen av trafikområdet kommer också innebära att Waxholmsbolagets eget tonnage endast kommer att köras i det större området.

– I de mindre områdena räknar vi med att anbudsgivarna själva ordnar med fartyg. Det här innebär att rollerna för både landstinget och för entreprenören blir mer renodlade, säger Gustav Hemming.

Källor: Tidningen Skärgården, Stockholms läns landsting

Bild: Waxholmsbolagets trotjänare Vindöga vid Bunkvik, Nämdö. Foto: Nilla söderqvist

Läs hela artikeln här

Och för att ytterligare underlätta för intresserade rederier bjuder man in till workshop den 5/12:

Läs inbjudan här