På förmiddagen onsdagen den 11 april är färjan Braheborg på ingående till hamnen på Visingsö. Men något går fel och färjan kolliderar med vågbrytaren. Det är inledningen till den omfattande sjöräddningsövning som genomfördes på södra Vättern onsdagen den 11 april. 

Larmet om kollisionen tas emot av sjö- och flygräddningscentralen i Göteborg som genast startar en omfattande räddningsinsats. Fartyg och resurser från Sjöräddningssällskapet, den kommunala räddningstjänsten i Jönköping, polisen och ambulanssjukvården i Jönköping skickas mot området för att undsätta de människor som förmodas vara i nöd. Under övningen inträffar ytterligare händelser som sätter samhällets resurser att lösa en större sjöräddningsinsats med många skadade människor inblandade på prov.

– Det övergripande syftet med övningen är att öva samverkan mellan alla inblandade parter. Finns det resurser och struktur för att hantera en liknande händelse? Hur kommer samverkan och samband på plats att fungera? berättade Jonny Larsson, regional sjöräddningssamordnare vid Sjöfartsverket, innan övningen.

Foto: Sjöfartsverket

Läs hela notisen

Se SVT-inslag

Källa: Sjöfartsverket och SVT