Sjösäkerhetsrådet är ett samarbetsorgan mellan myndigheter och organisationer som alla har anknytning till fritidsbåtslivet. Rådet leds av Transportstyrelsen.

Sjösäkerhetsrådets yttersta syfte är att verka för ett säkrare båtliv. Sjösäkerhetsrådet ska också verka för att myndigheter, organisationer och företag med anknytning till fritidsbåtslivet blir delaktiga i att göra fritidsbåtslivet säkrare.

En av de saker strategiarbetet uppmärksammade var att det saknades statistik över antalet omkomna varje år. Det fanns ingen samlad och dokumenterad kunskap om hur olyckor går till. För att kunna föreslå och genomföra effektiva åtgärder som kan påverka den enskilde måste åtgärderna underbyggas av fakta. Arbetet med att samla in fakta och analysera denna har utökats under de senaste åren.

Foto: Sjöfartsverket

Läs om olycksstatistiken för 2018

Läs Sjösäkerhetsrådets årsrapport 2018 (PDF 3 MB)

Källa: Transportstyrelsen