Förutom oljeutsläppet i Stockholms skärgård som Bryggan rapporterat om har det även varit ett utsläpp i Skutskär av tallbeckolja från Stora Ensos anläggning. Utsläppet skedde under förra veckan. Läckan är tätad och miljöräddningsarbetet pågår.

Under lördagförmiddagen förra veckan sökte Kustbevakningen av ett större område längs kusten och ut förbi Orarna, Rommaren och Eggegrund med flyg och båt.

– Vi bedömer att det är osannolikt att vi missat några större mängder olja i havet, men vi vill ändå uppmana allmänheten att vara uppmärksam och rapportera in misstänkta oljefynd till havs och på land, säger Fredrik Tyrén, räddningsledare vid Kustbevakningen.

Kommunerna kommer fortsatt arbeta med inventering av stränderna och Stora Enso arbetar med att sanera hamnbassängen i Skutskär där den största delen av oljan befinner sig.

Foto: Länsstyrelsen i Gävleborgs län

Läs hela notisen

Källa: Länsstyrelsen i Gävleborgs län