Kustbevakningen kombinationsfartyg 003 är på plats söder om Öland där hon bekämpar ett oljeutsläpp som har upptäckts. Det var Kustbevakningsflyget 503 som såg oljan vid en överflygning under tisdagseftermiddagen.

Väl på plats kunde fartyget KBV 003 konsertera att oljan var bekämpningsbar, det vill säga att den går att ta upp ur vattnet. Oljan ligger cirka 18 nautiska mil från land och fartyget KBV 003 har under tisdagseftermiddagen och kvällen arbetat med att bekämpa oljan. Hittills har kombinationsfartyget tagit upp mellan 500-700 liter olja.

– De mängdberäkningar vi gjort visar på att det är mellan 2-17 kubikmeter olja (2000-17 000 liter) det handlar alltså om ett mindre utsläpp vi har att göra med, säger räddningsledaren Fredrik Tyrén på Kustbevakningen.

Foto: KBV

Läs hela notisen

Källa: KBV