Vinga fyr ligger på ön Vinga, som är den yttre gränsen mot det mäktiga Västerhavet i Göteborgs skärgård.
Svenska staten äger Vinga sedan 1934 och ön är ett naturreservat sedan 1987. Evert Taube växte upp som barn på Vinga. Hans far var sjökapten och fyrmästare på ön. Taube har beskrivit sin barndom som mycket lycklig, präglad av fiske, sjöfart och historier om främmande länder och livet till sjöss.
Foto: Rikard Widlund

Hög aktivitet under hösten

Verksamheten i Skärgårdarnas Riksförbund har satt en väldig fart under senare delen av september och nu i oktober. Aktiva arbetsgrupper har haft olika möten och studiebesök. Denna månad inleds med en inspirationsresa till den åländska ön Kökar kombinerad med höstens representantskapsmöte. Ett antal remissvar skall levereras under månaden också.

SRF-möten m m i oktober

Måndag 1/10

Tisdag 4/10

  • Möte med Tillväxtverket, Stockholm – Ordförande och verksamhetsledare deltar

Fredag 5/10

Fredag – söndag 5-7/10

Söndag 14/10

  • SRF Boendegrupp – Telefonmöte

Måndag 15/10

  • ESIN – Styrelsemöte via zoom

Torsdag 18/10

Måndag 22/10

Torsdag 25/10

Onsdag 31/10

Källa: SRF Skärgårdarnas Riksförbund, Regeringskansliet, Jordbruksverket, Landsbygdsnätverket, LRF, EU

Kalendersidan uppdaterad 2018-10-31, enligt SRF:s hemsida.