Kustbevakningens nya stationsbyggnad med tillhörande kaj i Strömstad har invigts. – Med den uppfylls kraven som finns på en modern myndighet med ett både räddande och brottsbekämpande uppdrag, säger stationschef Jesper Bäckstedt.

Ett nytt kapitel i Kustbevakningens och Strömstads gemensamma historia skrevs igår när generaldirektör Therese Mattsson invigde en ny stationsbyggnad i närvaro av flera myndigheter och organisationer från båda sidor av gränsen.

– Det är ett tecken på den goda samverkan som finns här i regionen, säger Jesper Bäckstedt.

Kustbevakningen har haft en stark närvaro i Strömstad sedan en lång tid tillbaka. Först som en del av Tullverket och sedan som en självständig myndighet med ett starkt engagemang för både miljö och säkerhet till sjöss.

Foto: Valdemar Lindekrantz

Läs hela notisen

Källa: KBV