Lyskväll avslutar sommaren på många platser

Man kan bara hålla med om att det är vackert med marschaller utmed stränderna.

I detta Ö-blad kan vi läsa om Hjälmarefestivalen i mitten av augusti och om Värdshusvärdarna som tackar för sig efter tolv år med mycket musik och god mat.

Mer ur månadens Ö-blad:
  • En ny plats ska sökas för den planerade mobilmasten på ön.
  • Insamling av pant ger bidrag till Sjöräddningssällskapet.
  • Några sommarminnen från i år och några från förr finns också med i tidningen.

Läs hela Ö-bladet september 2019 här!

Ett extra tack till nya månadsredaktörer från hela redaktionsgruppen, hälsar Eva Widlund som tipsat Bryggan om bladet.