Vatten- och avloppssituationen på öar är ofta besvärlig

Nya sätt att spara och återanvända vattnet är nu huvudfrågan i ett forskningsprojekt där ett tiotal Östersjööar kommer att ingå, rapporterade Tidningen Skärgården om för någon vecka sen.

Projekt Circular Water Challenge. Från vänster: Oaxen, Tjockö, Fejan, Möja, Brändö, Kökar, Korpo och Örö.
Ill: Tidningen Skärgården

Circular Water Challenge

Den 21 november samlades öbor, politiker, tjänstemän, företagare och forskare på Artipelag i Värmdö kommun (skärgårdskommunen öster och Stockholm, Bryggans anm.) för att dra igång ett nytt forskningsprojekt inom vatten- och avloppsfrågor på öarna, kallat Circular Water Challenge.
– Alla är medvetna om att det är brist på vatten, och då tror man att man kanske måste ha en ny avsaltningsanläggning, eller en pipeline från fastlandet. På franska och irländska öar kör man till och med ut vatten med tankbåtar när turistvågen toppar på sommaren. Men man kan också spara och återanvända vatten, och det är det som det här projektet handlar om, säger Christian Pleijel till Tidningen Skärgården. Han är programdirektör vid KTH och står bakom projektet tillsammans med universitetslektor Anders Nordström, författare till ”Dricksvatten för en hållbar framtid”, och docent David Nilsson, chef för KTH:s vattencentrum.

Sponsras av myndigheter och organisationer i Sverige, Åland och Finland

Projektet sponsras av Stockholms läns landsting, de deltagande kommunerna, Ålands landskapsregering, Forststyrelsen i Finland, Nordiska skärgårdssamarbetet och KTH.

Läs mer om hur det ska gå till i Tidningen Skärgården här!