Samarbete igång mot övergödning genom satsningen LEVA – Lokalt engagemang för vatten

Regeringen genomför en stor satsning på rent hav och nu är åtgärdssamordnarna igång i de 20 pilotområdena. Detta är en unik satsning för fler åtgärder mot övergödning, från Umeå i norr till Trelleborg i söder. Satsningen har fått namnet LEVA – Lokalt engagemang för vatten och invigs den 4 juni på Havs- och vattenmyndighetens årliga konferens för vattenfrågor.

Sammanlagt har 20 projekt fått dela på nästan 37 miljoner kronor för att under drygt två år utveckla nya lokalt förankrade arbetsformer inom vattenvården. Nu är alla åtgärdssamordnare på plats och samarbetar med markägarna för att åstadkomma ännu fler åtgärder mot övergödning i sjöar och hav på lokal nivå. Det kan vara allt ifrån förbättrade odlingsmetoder till att anlägga fler våtmarker.

Satsningen har också fått ett namn genom en namntävling. Bland de närmare 90 bidrag som kom in föll LEVA – Lokalt engagemang för vatten juryn på läppen. LEVA invigs idag på Havs- och vattenmyndighetens årliga och välbesökta konferens Havs- och vattenforum.

– Jag tycker att namnet är mycket passande. Förutom Lokalt engagemang för vatten för LEVA också tankarna till de svenska miljömålen så som Levande sjöar och vattendrag och Hav i balans samt levande kust och skärgård men även till en levande landsbygd med matproduktion. Det rimmar väl med de åtgärder vi arbetar med i Enköpingsåns och Örsundaåns avrinningsområden, säger samordnare Cassandra Telldahl Bjelkelöv.

LEVA bygger på ett samarbete mellan Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Lantbrukarnas Riksförbund, Vattenmyndigheterna och Länsstyrelserna. Även Greppa Näringen, som arbetar med åtgärder mot minskad övergödning på gårdsnivå som både lantbrukare och miljön tjänar på, deltar i projektet och delar med sig av sina erfarenheter. Tillsammans med de 20 åtgärdssamordnarna kommer vi att utveckla lokalt engagemang för vatten, och vi tror att LEVA är början på ett nytt arbetssätt mot övergödning. Arbetet bygger på erfarenheter av lyckade projekt och genomförs nu i större skala. Det unika i satsningen är att det systematiska och dialogbaserade arbetet görs på den lokala nivån, samtidigt som fem stora myndigheter och organisationer backar upp initiativet.

Källa: HaV, läs mer om de olika projekten och samordnarna HÄR

Ingressbild: Foto: Länsstyrelsen i Södermanland