Länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten samarbetar i ett nytt projekt för att bevara och stärka den havslekande harren i Bottenviken och Norra Kvarken. Du som fiskar harr efter kusten kan vara med och bidra med kunskap till projektet.

Genom projektet hoppas vi kunna identifiera fler lekplatser och få mer kunskap om hur havsharren lever sitt liv. Vi kommer också att ta fram en beskrivning av de miljökrav som havsharren har för lek och uppväxt i kustområdet.

I projektet ingår även en studie av havsharrens genetik för att kartlägga hur utbytet sker mellan olika bestånd och hur släktskapet ser ut mellan harr som lever i havet och harr som lever i älvar. Med sådan kunskap kan förvaltningen av havsharren bli mer långsiktig och hållbar. För att få så bra resultat som möjligt önskar vi hjälp från dig som fiskar harr i kustområdet.

Vi är intresserade av information om kuststräckor där du regelbundet sett eller fångat harr. Platser med stora harrar sent på våren är av särskilt stort intresse eftersom det är en indikation på att det kan finnas lekområden i närheten.

Foto: Länsstyrelsen i Norrbottens län

Läs hela notisen

Källa: Länsstyrelsen i Norrbottens län