Sjöfartsverkets tidning Sjörapporten

Vi lever i en snabbt föränderlig tid. Det gäller även för sjöfarten och Sjöfartsverket. Framtiden kräver nya anpassningar, mer uppfinningsrikedom och innovationer. Ett av Sjöfartsverkets mål är att stärka sjöfartens konkurrenskraft genom forsknings- och innovationsinsatser för en hållbar, säker och effektiv sjöfart. I det här numret djupdyker vi i några innovationsprojekt som pågår just nu.

Varje år deltar Sjöfartsverket fördelningen av pengar till olika forskningsprojekt om sjöfart, vi visar hur de fördelas. Slussen i Södertälje ska byggas om – med innovativ teknik gör man detta utan att trafiken störs. I Brofjorden utanför Lysekil uppdateras fyrtekniken, det går att sms:a för att ändra ljusstyrkan.

I Sjöfartsverkets simulator kan de redan på ritbordet beräkna och testa presumtiva infrastrukturprojekt.

– Vi gör detta för att beslutsfattarna ska få en klar bild. Vi vill identifiera möjliga följdinvesteringar. säger infrastruktursamordnare Johan Eriksson.

Numret innehåller också en inblick i isbrytare Atle, resultaten från Nordisk fototävling för sjöfolk och vi får träffa Daniel Stjernström arbetar som operatör på den nationella centralen Sweden Traffic.

Sjörapporten är en tidning som vänder sig till Sjöfartsverkets kunder och andra intressenter. Den är utgiven av Sjöfartsverket och kommer fyra gånger per år.

Källa:Sjöfartsverket

Läs hela tidningen