Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

I flera år har debatten rasat om planer på gruvdrift och om försvarets övningsskjutningar vid Vättern. Nu tornar nya hot upp sig mot en av Sveriges viktigaste dricksvattentäkter.

– Klimatförändringarna kommer att förändra hela detta kallvattenekosystem som har varit mer eller mindre oförändrat sedan inlandsisen drog sig tillbaka, säger Måns Lindell limnolog på Vätternvårdsförbundet i nya numret av tidningen Hav & Vatten.

Vättern har så god vattenkvalitet att den ibland liknas vid en klar fjällsjö som hamnat för långt söderut. I dag förser den långsmala insjön cirka 250 000 personer med dricksvatten. Och fler kan det bli. I Örebro län är kommunerna mycket nära ett beslut om att bygga en tunnel till Vättern och därmed får ytterligare 250 000 personer sitt dricksvatten från Sveriges näst största sjö.

Forskare vid Örebro universitet har i en pilotstudie sett att halterna av mikroplaster ligger tio gånger högre i Vättern än i Östersjön. Mikroplaster är små plastpartiklar som lossnar från exempelvis bildäck, fleecetröjor och rengöringsprodukter.

– Vättern är en förlorare när det gäller miljögifter. Att vattnet stannar så länge är normalt en fördel eftersom det renar vattnet väl, men i det här sammanhanget vänds det till en nackdel, säger Måns Lindell.

Läs hela notisen

Läs tidningen Hav och vatten

Källa: HaV