Björns skärgård i Norduppland

– I den här skärgården häckar det ungefär 3500 kustfågelpar varje år. Här finns tärnor, måsar och vadare till exempel. Närmare en tredjedel av Skräntärnans hela bestånd häckar här, så miljön är väldigt skyddsvärd, säger Martin Amcoff, förvaltare på Upplandsstiftelsen.

Förhandlingarna med markägaren är nu klar.

Förslaget, som nu är ute på remiss ska så småningom klubbas av Tierps kommun. Om planerna går i lås blir naturreservatet omkring 2 000 hektar och omfattar nästan hela Björns skärgård, med sju stora öar, många små skär och en liten del av Hållnäshalvöns fastland. Med ett naturreservat följer att området får en skötselplan och ett starkare skydd för att kunna bevara området intakt för framtiden.

Området ska göras tillgängligt för besökare

Upplandsstiftelsen har köpt in det gamla fyrvaktarhuset och här finns det sedan i september möjlighet att hyra rum. En så länge är en av lägenheterna färdigställd men på sikt ska hela huset renoveras.
– Att allmänheten kan ta sig ut hit, sova över och uppleva den här fina skärgården under några dagar. Det tycker jag är fantastiskt, säger Martin Amcoff.

Källa: SVT Uppsala, hela nyhetsinslaget

 

Björns skärgård, planerat naturreservat.
Fig: Upplandsstiftelsen