Länsstyrelsen bygger nytt fågeltorn i Strandstuvikens naturreservat under hösten 2018 inom projektet Life Coast Benefit.

Den 3 september påbörjas arbetet med att bygga fågeltornet, som ska stå färdigt i slutet av november. Tornet kommer att placeras i norra delen av Strandstuvikens naturreservat och ska vara lättillgängligt för alla besökare. I anslutning till fågeltornet kommer en ramp med två vilplan att byggas, och den anslutande stigen från informationsskyltarna kommer att breddas.

Arbetet genomförs inom projektet Life Coast Benefit i samarbete med Nyköpings kommun, fågelföreningen Tärnan och Handikappföreningarna Sörmland.

Foto: Länsstyrelsen i Södermanlands län

Läs hela notisen

Läs mer om Life Coast Benefit

Källa: Länsstyrelsen i Södermanlands län