Dykare har funnit ett järnlastskepp från 1500-talet och en medeltida kogg, kanske från 1300-talet. 
Det var beskedet i dag från Statens maritima museer. Och nu planerar man för ett nytt marinarkeologiskt museum på Djurgården i Stockholm.

Östersjön innehåller många gamla vrak från århundraden av stormar och sjöslag. Många har hittats, men den äkta oförfalskade glädjen över nya fynd var inte att ta miste på idag.

– Vi dök på ett vrak där vi bara kunde se väldigt få skeppsdelar, men de vi såg var grejer som är väldigt unika. Det är sånt som inte fanns före eller efter Hansa-koggarnas tid så vi är rätt säkra på att det är en kogg. Jag har aldrig dykt på sånt tidigare i min karriär sedan 1991, det är riktigt häftigt! säger Jim Hansson, dykare och intendent vid Statens maritima museer.

Ett till fynd

Koggen var ett bukigt skepp som kunde ta mycket last och ersatte vikingatidens flatbottnade skepp med åror och segel. Det här vraket var till större delen täckt av lera, slam och sand, men att det är från 1300-talet eller möjligen 1400-talet är alltså det hetaste förslaget.

Och det fanns också ett fynd till: En tremastare med stormasten kvar i upprätt läge, 25 till 30 meter lång på nära 30 meters djup.

– Det finns verktyg kvar ombord, grytorna står i den inmurade spisen, det ser ut att finnas en liten kanon också. Ett komplett skepp som verkar ha sjunkit under en epok vi vet väldigt lite om, så det här är viktigt för vår kunskap om svensk historia också, säger Hansson.

Källa: SVT

Nytt marinarkeologiskt museum planeras. Bild: Sjöhistoriska muséet

Se inslaget här

Läs mer om museiplanerna och marinarkeologi här