Sedan i våras kartlägger Länsstyrelsen, tillsammans med landstinget och berörda kommuner, mobiltäckningen i Stockholms skärgård. Nya resultat över hur mobiltäckningen ser ut – nu från både vatten och land – har uppdaterats på Täckningskollens hemsida.

Kartläggningen av mobiltäckningen i Stockholms skärgård – inom kommunerna Norrtälje, Österåker, Värmdö, Haninge och Nynäshamn – ska identifiera geografiska områden med sämre mobiltäckning samt variationer under hög- och lågsäsong. Under våren och sommaren har mätare varit utplacerade på Waxholmsbolagets båtar och annan yrkestrafik i skärgården. Sedan september mäts täckningen även på land, med hjälp från kommunerna.

Många problem med mobiltäckning i skärgården. Diverse förstärkningsantenner och annat prövas. Foto: Camilla Strandman

– Nynäshamn och Haninge avrundar sina mätningar i början av oktober, medan Värmdö och Österåker är i startgroparna. I Norrtälje kommun, som motsvarar en tredjedel av hela länets yta, pågår mätningar för fullt och ska fortsätta året ut. Men vi kommer sannolikt behöva återkomma till vissa områden i kommunerna för enskilda punktinsatser, säger Claes Palmgren, regional bredbandskoordinator på Länsstyrelsen.

De första mätresultaten presenterades i juni. Kartbilden på Täckningskollens hemsida är nu uppdaterad med de mätningar som samlats in under sommaren och fram till sista september.

Stora variationer

Den uppdaterade kartan visar att det är stor skillnad på mobilnätens täckning över större ytor beroende på om mätningar görs över vatten eller på land. På land finns fler fysiska hinder som skog och kuperad mark, vilket dämpar radiosignalen från mobilmasterna till mobiltelefonen. Över vatten är det oftare fri sikt, undantaget när signalen passerar över flera öar eller på grund av att antennens riktning inte förmår signalen att nå ner till kusten på baksidan av en ö.

Nytt för hösten är även att kartan visar mätpunkter som samlats in från 3G-nätet från varje operatör. Telefonerna som mäter är inställda på att först använda 4G-nätet, men när det inte blir tillgängligt byter telefonen automatiskt över till 3G-nätet.

– Avsikten är att ge en mer rättvisande bild för alla fyra operatörer och var de faktiskt är tillgängliga för sina kunder. En operatör kan fortfarande ha ett utbyggt mobilnät på platsen, även om den inte har 4G-täckning, säger Claes Palmgren.

Kartläggningen av mobiltäckningen fortsätter hela året. Våren 2018 kommer Länsstyrelsen att sammanställa all mätdata i en slutrapport. Slutrapporten ska bland annat peka ut områden i länet som har sämre fast och mobilt bredband. Utifrån underlaget avser Länsstyrelsen föra en dialog med både de stora operatörerna och mindre bolag med olika lösningar för att boende ska få bättre uppkoppling.

Källa: Länsstyrelsen Stockholm

Läs hela artikeln här

Här hittar du Täckningskollen