För att minska utsläppen från sjöfarten ska Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen bli så kallade kvävekontrollsområden. Det har den internationella sjöfartsorganisationen IMO:s miljöskyddskommitté beslutat om.

Beslutet innebär att strängare utsläppskrav gäller för nya fartyg från och med 2021. För dessa fartyg kommer gränsen för utsläpp av kväveoxider vara 80 procent lägre jämfört med nuvarande gränsvärden.

Överenskommelsen är viktigt för att minska kväveutsläppen i Östersjön och Nordsjön och leder till minskad påverkan på miljön och människors hälsa från den internationella sjöfarten. Samtidigt bedöms de nya kvävereglerna ge små ekonomiska effekter för redare och transportköpare, enligt en rapport från Trafikanalys. (”Konsekvenserna av NECA”).

Läs hela notisen

Källa: Transportsyrelsen