Nya regler för torskfiske 2017 och 2018. I Östersjöns delområde 22 till 24, det vill säga Bälthavet, Öresund och Arkonahavet, var det under 2017 reglerat hur mycket torsk som får behållas vid sport- och fritidsfiske. Mellan 1 februari och 31 mars 2017 fick max 3 torskar per person och dag behållas, och under resten av 2017 var det max 5 torskar per person och dag som gällde. Samma datum och antal torskar kommer att gälla under 2018.

Under perioden 1 januari – 31 mars är det förbjudet att fiska efter torsk innanför trålgränsen i Skagerrak och Kattegatt.

Illustration på torsk ur ”Skandinaviens fiskar”, 1895, av Wilhelm von Wright.

Läs hela notisen

Läs mer om torsken och hur bestånden mår.

Läs mer på Svenska fiskeregler.

Källa: HaV