Från den 1 januari 2019 har Skenäsleden en ny tidtabell. Skälen till detta är flera. Färjerederiet måste minska sin negativa klimatpåverkan, men det handlar även om att resenärerna får en enklare tidtabell.

Färjan går numera i halvtimmestrafik. Tidigare gick den vissa tider var tjugonde minut. De turer som dragits in är de som har haft mycket litet trafik. Att frakta över endast en bil är inte försvarbart ur miljösynpunkt med tanke på utsläpp och energiåtgång för vägfärjan. Den mängd bränsle som går åt räcker till många bilar att köra runt. Med halvtimmesturer kan även färjan köra mer energisnålt eftersom det går att köra saktare och ändå hålla tidtabellen. Det finns också möjlighet att dubblera turerna om det behövs.

Nu har det gått en månad, hur har resenärerna reagerat på förändringar?
– Vi är medvetna att vissa passagerare kan uppleva försämringar, det kan bli tio minuter längre väntetid mot för tidigare, men vi har fått få klagomål. Vi har gått igenom tillgänglig trafikstatistik för tidpunkterna i anslutning till den ändrade tidtabellen och vi bedömer att trafikantpåverkan blir väldigt liten. Vid tillfällen då väldigt många reser med oss, kan färjeturen dessutom dubbleras, säger distriktschef Torbjön Hedman vid Trafikverket Färjerederiet.

Foto: Färjerederiet

Läs hela notisen

Källa: Färjerederiet