Nyckelbiotoper är ett begrepp som hörs mycket i samband med skogsbruk och speciellt när det gäller debatten om äganderätt och markägarens möjligheter att bestämma över sin skog. Egentligen är det en klassningsmetod där man bedömer en viss skogsmarks biologiska värden med avseende på växt- och djurliv. Det är inte självklart att skogsbruk inte får bedrivas i nyckelbiotopsklassad mark, men som en följd av nyckelbiotopsklassning kan komma inskränkningar i brukandet. Som exempel köper inte certifierade skogsföretag virke från sådan mark, så även om skogsägaren inte formellt förbjudits att avverka innebär det i princip brukningsstopp.

Det har också varit många skilda åsikter om metoder för inventering och hur dessa tillämpas på olika typer av skogsmarker runt om i landet. Nu har skogsstyrelsen utvecklat en ny inventeringsmetod som man menar är mer objektiv och som prövats i nordvästra Sverige. Läs om hur det går till i Landartikeln!

Ingen nyckelbiotop men väl kulturlämning i skogsbrynet. Gammal stengärdesgård och tall med spår av stängseltråd. Norrskedika, Norduppland foto: Camilla Strandman

Källa: Land skogsbruk, läs hela artiklen HÄR