Ett sätt att försöka lösa vattenbristen på Gotland och många andra områden har varit att avsalta havsvatten. Men det kräver stora mängder energi. Nya hållbara tekniker behövs, konstaterar IVL Svenska Miljöinstitutet.

Tillsammans med Region Gotland bygger de nu upp ett område på gotländska Storsudret, som består av de fem sydligaste socknarna på Gotland, där utveckling och test av sådana lösningar ska ske.

– Det behövs vatten på hela Gotland, men Storsudret är det svåraste området att få grundvattenbildning på. Kan vi lösa problemet där, kan vi lösa det även på andra håll, säger Staffan Filipsson, projektledare för testbädden på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Några viktiga delar i arbetet kommer att vara:

1. Att utveckla ett nytt mätsystem som gör det möjligt att följa grundvattennivåerna via nätet. På så sätt kommer man att se hur olika tekniker påverkar grundvattnet.

2. Att utveckla ett system som kan reglera vatten, kopplat till mätsystemet. Regnvatten kan med hjälp av automatiska dammluckor eller pumpar ledas till ytvattendammar, som i sin tur infiltreras och fyller på grundvattnet.

3. Att hitta ett bra sätt att återvinna av avloppsvatten. Detta kan bidra till att Storsudret får ett slutet vattensystem.

– Avloppsvatten består egentligen till fyra femtedelar av regnvatten som har hamnat i avloppsvattnet. Vi vill rena detta till mycket hög kvalitet och även infiltrera detta vatten, berättar Staffan Filipsson på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Läs hela artikeln från Ny Teknik och se bilder HÄR

Ibland svämmar brunnar över- svårt att tro i dagens torka Foto: C Strandman