Transportstyrelsen slutredovisar nu sitt regeringsuppdrag om att se över bemannings- och behörighetsreglerna inom sjöfarten och reglernas tillämpning för fartyg i skärgårdstrafik. Nya regler föreslås för att göra det enklare för sjömän att få behörighet och avancera i yrket. Dessutom innebär förslagen att rederierna får ökade möjligheter att bemanna sina fartyg.

När det gäller behörighetsreglerna är det i huvudsak kraven för sjöpraktik som setts över. Förslaget är att införa mer kvalitativ praktik vilket också medför att tjänstgöringstiderna kan kortas. Detta för att ge bättre möjligheter för sjöpersonal att tillgodogöra sig tillräcklig behörighetsgivande sjöpraktik under de korta säsonger som skärgårdstrafiken bedriver sin verksamhet.

– Det viktiga är om uppgifterna som utförs ombord är relevanta, och det är nödvändigtvis inte kopplat till hur lång tid man tjänstgjort. Därför föreslår vi att man ställer högre krav på innehållet i tjänstgöringen, säger Henrik Ramstedt, projektledare för arbetet med regeringsuppdraget.

En nyhet är också förslaget att stärka möjligheten för de som jobbar på mindre fartyg att kunna få behörighet att arbeta på något större fartyg. Samtidigt blir det enklare för företagen i segmentet att växa i sin verksamhet.

– För de som arbetar på vägfärjor blir det också betydligt lättare att börja sin karriär som däcksman och gå hela vägen till befälhavare, säger Styrbjörn Bergström, sakkunnig inom behörigheter och bemanning.

Läs hela notisen

Källa: Transportstyrelsen