Idag kör nästan inga pråmar på Mälaren. Det vill Sjöfartsverket ändra på. Om satsningen lyckas innebär det en ökning av antalet fartyg som passerar farleden utanför Bålsta och Enköping.

– Idag är det nästan enbart havsfartyg som kör på Mälaren, i princip används inga pråmar. Om pråmtrafiken kommer igång innebär det att fler och mindre fartyg kommer trafikera Mälaren i en allt högre frekvens, säger Johan Eriksson, tillförordnad enhetschef vid Sjöfartsverkets Infrastrukturavdelning.

Pråmar, eller så kallade inlandsfartyg, har varit lagliga på Mälaren sedan 2014 då delar av svensk lagstiftning anpassades till EU. Men eftersom trafiken ännu inte kommit igång har Sjöfartsverket, på uppdrag av Transportstyrelsen, nyligen inlett en förstudie för att öka inlandssjöfarten. Behovet är framförallt att avlasta vägarna runt Stockholm. Sjötransporter ses också som mer klimatsmarta än lastbilstransporter eftersom fartygen kan frakta större volymer i förhållande till energiåtgången.

– Äntligen! Våra hamnar har massor av ledig kapacitet. Vi kan utan problem växla upp trafiken tre till fyra gånger, säger Carola Alzén, vd för Mälarhamnar AB, som driver hamnarna i Västerås och Köping.

Årligen tar Västerås och Köping emot cirka 2,6 till 2,7 miljoner ton gods och under 2018 anlöpte sammanlagt 766 fartyg. Båda hamnarna tar emot allt från petroleumprodukter till ammoniak för gödningsmedel, spannmål, kalk, armering och sopor till värmeverket. Flytande olja och bensin är det som fraktas mest.

– Om du tittar på floderna i Europa är de fullproppade med pråmar. Vi i Sverige måste acceptera att inte alla transporter kan gå på land och sjövägarna ligger redan färdiga att köra på, säger Carola Alzén.

Detta är ett exempel då den typ av motordrivna pråmar som SFV avser. Foto: tysklandsspecialtisterna.se

Läs hela notisen

Källa: unt.se (Upsala Nya Tidning)