En sniffer, en landbaserad mätstation som kan ”sniffa” till sig avgaserna från fartyg, hjälper Transportstyrelsen att lättare hitta fartyg som bryter mot svavelregler. Sniffern är installerad vid Öresundsbron och mätningarna har kommit igång.

Transportstyrelsen har satsat på ny, avancerad teknik. För att myndigheten ska kunna kontrollera om fartygen bryter mot regler om svavelhaltgränser i bränslet levererar Chalmers, som utvecklat mättekniken, mätdata till Transportstyrelsen. Tekniken gör det lättare att upptäcka misstänkta fartyg på avstånd och därigenom få mer träffsäkra kontroller, jämfört med när provtagning sker ombord på fartygen i hamn.

– Metoden gör att vi enklare och snabbare kan hitta och vidta åtgärder mot den som bryter mot reglerna. Det innebär att vi får mer effektiva kontroller, säger Simon Posluk, enhetschef vid Transportstyrelsen.

Tekniken bidrar till att Transportstyrelsen kan rikta arbetsinsatser mot de fartyg som misstänks ha för höga halter svavel i bränslet, vilket innebär att färre oljeprover behöver tas ombord på fartygen. Fjärrmätningarna blir ett stöd för att avgöra vilka fartyg som ska väljas ut för kontroll.

– Även om utsläppsreglerna för sjöfarten har skärpts, visar Transportstyrelsens kontroller och de mätningar som Chalmers utfört att 5-10 procent av fartygen fuskar. Det kommer att vara svårare att bryta mot reglerna nu, säger Simon Posluk.

En sniffer vid Öresundsbron ska kontrollera utsläppen från fartyg. Foto: Chalmers/Jörg Beecken

Läs hela notisen

Källa: Transportstyrelsen