Som ett led i Havs- och vattenmyndighetens, HaV, arbete för en bättre havsmiljö kommer fisk och skaldjur att provtas, under sommaren 2019. Provfisket görs för att bättre utreda spridningen av kemiska stridsmedel, dumpade efter andra världskriget, i den marina miljön runt dumpningsområden och transporten uppåt i näringskedjan. Provfisket ska genomföras i dumpningsområdet väster om Måseskär på västkusten och sydost om Gotland. Det är framförallt havskräfta och pirål som ska fiskas runt Måseskärsvraken. Men även räka kommer att undersökas.

Vid tidigare provtagningar var värdena så låga att de inte är hälsovådliga för människor. Provtagningen genomförs också för att undersöka möjligheten att minska risken för eventuell spridning av stridsmedlen från t ex bottentrålning. Provsvaren kommer att dröja 4-6 månader.

– Nu kommer vi att fokusera detta provfiske, på en del av dumpningsområdet som inte är undersökt tidigare. För att ta reda på om det även här finns fisk och skaldjur som innehåller kemiska stridsmedel som har läckt ut, säger Fredrik Lindgren, utredare vid enheten för havsmiljöförvaltning, på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Väster om ön Måseskär i Skagerrak finns ett område med 28 vrak, där vattendjupet är cirka 200 meter. Fartygen sänktes efter andra världskriget, fyllda med överbliven ammunition och kemiska stridsmedel. Låga halter av kemiska stridsmedel och arsenik har uppmätts i sediment och fisk under årens lopp i de centrala delarna av vrakområdet, vilket tyder på att det finns kemiska stridsmedel i fartygens laster trots uppgifter om motsatsen. Resultaten från de kemiska analyserna 2016 och 2017 visade på spår av nedbrytningsprodukter men halterna är mycket låga.

Foto: Sjöfartsverket/Havs- och vattenmyndigheten.

Läs hela notisen

Källa: HaV