I år påbörjar regeringen en utökad och flerårig satsning på rent hav. I den ingår att länsstyrelser, kommuner och ideella organisationer under 2018 kan söka medel hos Havs- och vattenmyndigheten, HaV, för att förstärka det lokala åtgärdsarbetet mot övergödning.

Satsningen omfattar minst nio miljoner kronor för 2018 och är ett samarbete mellan HaV, Jordbruksverket, vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och Lantbrukarnas riksförbund, LRF.

Övergödning är ett utbrett problem i våra sjöar, vattendrag och havsområden, framför allt i Götaland och Svealand. Ungefär 2 300 sjöar, kustvatten och vattendrag har i dag sämre än god status på grund av övergödning. Därför gör regeringen nu en satsning på ökat lokalt åtgärdsarbete mot övergödning på minst nio miljoner kronor under 2018.

– Det här är en bred satsning som vi gör tillsammans med flera aktörer. Tack vare den kan myndigheter, intresseorganisationer och lokala aktörer nu bygga upp ett gemensamt och långsiktigt arbetssätt mot övergödning utifrån pilotområden och gemensamma plattformar, säger Björn Sjöberg, avdelningschef på HaV.

Foto: Mikael Solebris / IBL Bildbyrå

Läs hela notisen

Läs hela utlysningen

Källa: HaV