Under fyra år har Havs- och vattenmyndigheten, HaV, delat ut 38 miljoner kronor till projekt för att utveckla ett mer selektivt och skonsamt fiske. Projekten har utförts i samarbete mellan yrkesfisket och Sveriges lantbruksuniversitet, genom SLU:s sekretariat för selektivt fiske. Satsningen presenteras i dag på Havs- och vattenforum.

– Fisket har haft många goda idéer kring hur de ska kunna fiska mer selektivt, och många av deras idéer har också visat sig fungera väl i vår vetenskapliga utvärdering, säger Hans Nilsson, projektledare för SLU:s sekretariat för selektivt fiske.

Regeringen avsatte under 2014 – 2017, genom ett uppdrag till HaV, 38 miljoner kronor för att utveckla selektivt och skonsamt fiske. Syftet är att underlätta yrkesfiskets omställning till den landningsskyldighet som började införas i EU:s fiskeripolitik den 1 januari 2015 och som ska vara fullt införd 2019. Satsningen fortsätter även 2018, med ytterligare åtta miljoner kronor till flera nya projekt, tre projekt är under upphandling.

– Att minska bifångster i linje med landningsskyldigheten är en stor utmaning för yrkesfisket. Det är väldigt positivt att flera av de projekt som genomförts kan bidra till ett mer selektivt fiske och att vi har finansiering för att kunna fortsätta satsningen även för 2018, säger Karin Linderholm, utredare på enheten för fiskereglering på HaV.

Idéer från yrkesfiskare

SLU:s sekretariat för selektivt fiske har samordnat arbetet med att samla in intresseanmälningar och förslag från näringen på olika projekt. HaV, SLU och Jordbruksverket har gemensamt bedömt projekten.

– Vi tycker att det här är ett bra arbetssätt, där vi tillsammans med yrkesfisket och vetenskaplig expertis arbetar för ett mer selektivt fiske. Arbetet bygger på de behov och idéer som yrkesfisket fört fram, säger Karin Linderholm.

I första hand har finansiering prioriterats till de fisken som bedömts ha störst utmaningar med införande av landningsskyldighet; fiske efter bottenlevande arter som kräfta, räka, torsk och plattfisk i Östersjön och Västerhavet och fiske efter pelagiska arter som sill. Hittills har totalt 34 projekt genomförts, och SLU har sammanställt erfarenheterna från satsningen i en rapport som i dag presenteras på Havs- och vattenforum i Göteborg.

Foto: Hans Nilsson

Läs hela notisen

Läs hela rapporten (PDF 3 MB)

Källa: HaV