Under sommaren har SMHI gått över till ett nytt sätt att mäta vattenståndet. Det nya systemet har högre noggrannhet och är enklare om man vill jämföra djup och vattenstånd med höjder på land.

Bild: SMHI

– Med ett enhetligt referenssystem blir det till exempel lättare att navigera säkert till sjöss och enklare att få en uppfattning om hur vattenståndets nivå under en storm förhåller sig till en kajkant eller en husgrund, säger Lisa Lind, chef för den oceanografiska prognos- och varningstjänsten.

 För den vanlige användaren av till exempel sjökort kommer det nya systemet inte innebära någon större förändring.

– Den största skillnaden mellan det gamla sättet att mäta och det nya finns längs sydkusten och innebär en förändring på 14-15 centimeter, säger Lisa Lind.

Mätningar av havsvattenstånd och absolut landhöjning på en och samma plats gör att den globala havsnivåhöjningen kan följas. Vattenståndet i Smögens hamn observeras i den grå betongbyggnaden till vänster. I det röda huset i mitten mäts absolut tyngdkraft, medan pelaren uppe till höger är en GPS-station för mätning av landhöjningen, båda sköts av Lantmäteriet.
Foto Thomas Hammarklint

Läs hela notisen

Källa: skargarden.se

Läs mer om vattenståndsmätning

Källa: SMHI