Våren 2017 invigdes den nya inseglingsrännan till Klintehamn. Som ett resultat av det kan större fartyg lasta och redan nästa år beräknas godshanteringen öka med cirka 100,000 ton där jämfört med 2017.

Totalt investerades 95 miljoner i projektet varav 35 miljoner var statliga medel. Satsningen var ett projekt i samverkan mellan Sjöfartsverket som ansvarade för projektledningen, Trafikverket som svarade för den långsiktiga planeringen av transportsystemet och Region Gotland som stod för de ekonomiska åtgärderna inom hamnområdet.

Det räckte inte bara med att utveckla hamnen, utan det behövdes även större logistikytor för att få en helhet av ”godsflödet”. När mudderprojektet planerades togs därför beslut att använda de ”bästa” massorna till utfyllnad, som ledde till att ett område på cirka 25,000 kvadratmeter ”växte fram” i hamnen. Tack vare det kan kalksten, ett nytt godsslag för Klintehamn, lagras i större mängd på hamnområdet. Nu har 10,000 ton av den varan lagrats i en gigantisk hög på den förlängda hamnplanen.

– Landområdet blev som lite grädde på moset. Nu kan större fartyg gå in och lasta mer samtidigt som hamnen får större ytor. Alla parter är vinnare, säger Tage Edvardsson, projektledare för satsningen från Sjöfartsverkets sida.

Ett skepp kommer lastat med kalksten från Klintehamn. Foto: Thomas Hogenfält.

Läs hela notisen

Källa: Sjöfartsverket