150 miljoner kronor riktade till de glesaste landsbygdsområdena för att stötta bredbandsutbyggnad är förstås välkomna, men sett till hur mycket det faktiskt kostar att bygga i t ex skärgårdarna är det bara en droppe i havet. På den glesa landsbygden kan byggkostnaden för en enda anslutning vara mellan 50 och 100 tusen kronor, så det behövs rejält större satsningar om målet om ett helt uppkopplat Sverige ska bli verklighet inom rimlig tid.

Så här står det i pressmeddelandet:

Regeringen har beslutat att rikta 150 miljoner kronor till utbyggnad av bredband i landsbygdens glesare befolkade områden. Detta sker genom ett uppdrag till Statens jordbruksverk.

– Det här beslutet är en tydlig signal från regeringen. Vi ser behovet av att bredband byggs ut i hela landet, även i de väldigt glesa områdena. Det måste vara möjligt att bo, leva och jobba i hela landet. Vi ger därför Statens jordbruksverk i uppdrag att fördela 150 miljoner ur bredbandsmiljarden till de glesare områdena, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

– Målsättningen för regeringens digitaliseringspolitik är högt ställda. Vi vill att alla, oavsett var i landet man bor, ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Det här är pengar som kommer att förbättra möjligheterna att leva och driva företag på landsbygden, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Källa: Regeringen

Bild: Besvärliga skärgårdsförhållanden. Foto: Nämdö Fiber

Läs hela pressmeddelandet här