Foto: Lars Molander

Fiskalen II. Det är namnet på Länsstyrelsens nya båt för fisketillsyn som kommer att användas längs kusten och i Vänern.

Nyligen döptes båten av Sandra Brantebäck, vattenvårdsdirektör på Länsstyrelsen Västra Götaland. Länsstyrelsen satsar på fisketillsyn och som en del i det arbetet har Länsstyrelsen köpt in en ny båt. Den nya båten har en betydligt bättre arbetsmiljö än den tidigare båten, och ger möjlighet att bedriva tillsyn även i sämre väder.

Läs hela notisen

Källa: Länsstyrelsen i Västra Götaland