Under årtionden har de legat som tickande miljöbomber utanför den skånska och blekingska kusten. Totalt elva vrak har identifierats som de mest miljöfarliga. Snart är det klart vilka av dem som står först på tur att saneras.

– Just nu håller vi på med en riskutvärdering, säger Frida Åberg, utredare på Havs- och vattenmyndigheten (HaV).

En inventering utmed hela Sveriges kust visar att ett drygt 30-tal fartyg utgör en stor miljöfara. De vrak som pekats ut ut har antingen stora mängder olja eller annan farlig last ombord.

– Det vanligaste miljöproblemet är oftast inte att det blir ett stort utsläpp utan att det ligger och småläcker och förorenar området kring vraket, säger Frida Åberg.

Källa: SVT Skåne

Läs mer och se film här