– De akut miljöfarliga vraken kan börja läcka olja närsomhelst, säger Fredrik Lindgren vid Havs- och vattenmyndigheten.

En snöig natt för över 60 år sedan kämpade sig fartyget Lindesnäs fram på sin resa mellan Nynäshamn och Norrköping. En fyr som skulle visa vägen genom den sörmländska skärgården hade snöat igen av ovädret, varpå fartyget gick på grund och förliste med tusentals kubikmeter olja ombord. Där har hon legat sedan dess.

Det finns omkring 17.000 fartygsvrak längs Sveriges kuster, och 300 av dem har av Sjöfartsverket klassats som miljöfarliga. I de flesta fall handlar det om tankolja som kan utgöra en stor fara för vattenlivet om det skulle läcka ut. Ett 30-tal av dessa vrak ses som en akut miljöfara – och bland dem finns Lindesnäs utanför Oxelösund.

I slutet av augusti inleder Havs- och vattenmyndigheten (Hav) uppdraget att tömma Lindesnäs på olja, ett projekt som beräknas kosta 21 miljoner kronor.

Källa: Ny Teknik, läs mer och se bilder HÄR

Läs mer om de miljöfarliga vraken på HaV:s hemsida HÄR

Miljöfarliga vrak, karta från HaV