Foto: Marcus Bertilsson, Länsstyrelsen

Länsstyrelsens projekt ReFisk har beviljats 2 450 000 kronor i bidrag av Havs- och vattenmyndigheten. Projektet ska lämna ett kunskapsunderlag inklusive förslag till åtgärder inför en revidering av fiskereglerna längs mellersta ostkusten

Projektet avser att lämna ett väl förankrat underlag för revidering av fiskeregler i  Gävleborgs-, Uppsala-, Stockholm-, Södermanlands och Östergötlands län. Underlaget ska lämnas i form av ett åtgärdspaket till Havs- och vattenmyndigheten i slutet av 2018. De nya reglerna kommer att gälla från 2019. 

  • Det kan exempelvis bli ändrade minimimått, nya fredningsområden för fisk, inskränkningar i olika metoder och fångstbegränsningar, säger Henrik C Andersson, projektledare för ReFisk och länsfiskekonsulent vid Länsstyrelsen Stockholm.

För att kunna föreslå rätt åtgärder genomförs nu ett antal delprojekt:

 

  • Utvärdering av effekten av fredningsområden.
  • – Länsstyrelsen i Stockholm har arbetat med fredningsområden för fisk sedan 2002. Det finns mycket som talar för att lekområdena är begränsande för gäddpopulationerna längs kusten och undersökningarna kommer ge svar på flera centrala frågor. Om fredningsområdena gynnat rovfisken kan de ha en positiv påverkan på hela det lokala ekosystemet, säger Henrik C Andersson.
  • Under april genomförs ett riktat provfiske efter gädda i 12 fredningsområden och 12 referensområden. I samband med detta kommer det att samlas in prover för genetiska analyser och alla gäddor som fångas kommer att märkas.
  • I maj genomförs en omfattande undersökning i vikarna i fredningsområdena som omfattar alla fiskarter, bottenfauna, plankton och vegetation.
  • Projektet omfattar även dialog med berörda intressenter längs hela kuststräckan och en enkät som syftar att ge svar på allmänhetens uppfattning om fisket och fiskeregler.

Källa: Länsstyrelsen i Stockholms län

Läs mer på länsstyrelsens hemsida